Lidmaatschap

Lid worden van de rugby club? Dat kan! Download het inschrijfformulier en vul deze in. Een digitaal kopie van het ingevulde formulier stuur je naar: ledenadministratie@rcdh.nl of lever het formulier in achter de bar in de rugbykantine.

Try out!

Voordat je lid wordt kun je natuurlijk ook eerst een aantal weken meetrainen als introductielid. Als introductielid mag je 8 weken meetrainen, of korter als je dat wil. Hier zijn dan natuurlijk geen lidmaatschap kosten aan verbonden. Na deze 8 weken zal de trainer/teammanager je verzoeken om lid van RCDH te worden en indien ook competitie gespeeld zal worden ook lid te worden van de rugbybond Rugby Nederland.

Wil je eerst introductielid worden, dan vragen we je wel om het introductieformulier in te vullen en dit in te leveren achter de bar, bij de trainer / teammanager of te mailen naar ledenadministratie@rcdh.nl.

Contributies

Betaling in principe alleen door jaarlijkse of maandelijkse incasso.
Wijzigingen kunnen per email worden doorgegeven bij de ledenadministratie@rcdh.nl en penningmeester@rcdh.nl

Rekening NL72INGB0005031763 t.n.v. Rugby Club Den Helder.
Incasso contributie wordt uitgevoerd halverwege de maand (rond de 15e).

Incasso RugbyNL (rugbybond) jaarcontributie vindt plaats in oktober, evenals de jaarlijkse betalingen. Contributies: Leeftijd op 1 januari lopend seizoen.

CategorieLeeftijdRCDH-maandRugbyNL-jaar
Senioren19 jr en ouder€ 20,-€ 69,-
Dames19 jr en ouder€ 20,-€ 69,-
Colts16, 17 en 18 jr€ 13,50€ 51,-
Junioren14 en 15 jr€ 12,-€ 30,-
Cubs12 en 13 jr€ 12,-€ 24,-
Mini’s10 en 11 jr€ 12,-€ 24,-
Benjamins8 en 9 jr€ 10,-€ 19,-
Turven6 en 7 jr€ 10,-€ 19,-
Vlinders5 jr€ 6,- –
Recreanten19 jr en ouder € 11,-€ 35,-
Clublid € 6,- 

Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Opzegging voor het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 mei te geschiedden bij de ledenadministratie (Zie Statuten Artikel 9 lid 3a en 3b.).

RN (Bond Rugby Nederland): Het opzeggen van de bondscontributie kan het hele jaar door, echter RN houdt een peildatum aan voor de inschrijving voor het nieuwe seizoen, dit seizoen was het bijvoorbeeld 28 juni. Iedereen die op die datum in E-rugby staat wordt lid van RN voor het nieuwe seizoen en is bondscontributie verschuldigd. Opzeggen na deze datum kan, maar de door RCDH voorgeschoten jaarlijkse bondscontributie dient aan RCDH te worden voldaan.

Adres- en contactwijzigingen

Contact- en adreswijzigingen dienen doorgeven te worden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@rcdh.nl).