Geschiedenis van de rugbyclub

De mannen van het eerste uur, RCDH-Alkmaar 7 december 1975

V.l.n.r. Boven:  Theo van Wees, Gerard v.d. Woude, Joop v. Beek, Lex v.d. Breggen, Henk Schipda, Tom Jetses, Hans v. Diepen, Frank Bot, Willem Kooistra Onder:  Martin van Kralingen, Andre Berendse, Henk Oderkerk, Bill Leaning, Rob Dieben, Cees Sluiter, Leen Taal, Koos Overbeke.

Hoe het begon…

De oprichting op 28 november 1975

Het idee om in Den Helder met Rugby te beginnen ontstond binnen een kring van vrienden en kennissen in het uitgaansleven. Daar werd het plan geboren om een Rugbyclub op te richten, zodat een echte sport in Den Helder kon worden geïntroduceerd. In dezelfde kring bevond zich een  aantal pioniers die tien jaar eerder de aanzet gaven tot het ontstaan van de Honkbalvereniging “De Vikingen”

Vooral het enthousiaste, inspirerende en doortastende gedrag van stamgasten van Café “De Pottenwinkel” speelde hierbij een belangrijke rol.

In Den Helder werd wel al Rugby gespeeld. Met een combinatieteam van Officieren en Adelborsten werd onder de naam OARC, vanuit het KIM, deelgenomen aan de competitie.  De initiatiefnemers vonden dat de sport ook maar eens toegankelijk moest worden voor de burgers van Den Helder.

Op 28 november 1975 waren belangstellenden via de”Helderse Courant” uitgenodigd om in Cafe “De Postbrug” de oprichtingsvergadering bij te wonen.  De opkomst was ongeveer 25 man.

Tijdens deze bijeenkomst, die werd voorgezeten door Rob Dieben en Henk Oderkerk, werd duidelijk gemaakt wat Rugby zoal inhoudt. Er was geregeld dat getraind kon worden op dinsdagavond op het Vikingen terrein en zondagmorgen op het strand.

Op donderdagavond kon gebruik worden gemaakt van het sportzaaltje van de meisjesvakschool  “De Vijfsprong”, waar  Henk Oderkerk leraar was. Bij thuiswedstrijden kon voor de derde helft gebruik worden gemaakt van Café  “De Pottenwinkel” van Frans van Loon.

Nadat nog een aantal vragen waren beantwoord en enige uitleg was gegeven, werd de mogelijkheid gegeven om in te tekenen als lid van “de rugby Club “. Vrijwel alle aanwezigen maakten van die mogelijkheid gebruik.

Later op de avond werd het eerste bestuur gekozen : Voorzitter Rob Dieben, secretaris Henk Schipdam,  bestuurslid  Kees Sluiter, penningmeester was al mej. J. Timmer.  Als trainer werd Henk Oderkerk aangesteld.

De oprichting van de Rugby Club was een feit. Onder de naam Rugby Club Den Helder;

Café Postbrug
Café Postbrug in Den Helder

De eerste training had al plaatsgevonden voor de oprichting op 28 November 1975. Er stonden 10 fanatieke aspirant rugbyers  op het veld klaar om de fijne kneepjes van deze Engelse sport te leren. Henk Oderkerk reikte een stencil uit betreffende de spelregels van het Rugbyspel. Daarna werd voorlopig hoofdzakelijk getraind op de conditie onder de bezielende leiding van Bill Leaning.

Er was nog geen eigen accommodatie beschikbaar.  Er werden afspraken gemaakt  met  Wally Wallé en Hugo van der Laan, bestuurders van de “Vikingen”, omtrent het medegebruik van de kleedaccommodatie van de Honkbalclub, zodat de spelers konden douchen na de training. Dat bij de oprichting een aantal honkballers betrokken waren maakte het maken van afspraken  gemakkelijker.

Die winter werd er flink getraind op zondag en donderdag . Ook werden in het begin oefenwedstrijden gespeeld tegen Hoorn, Alkmaar en Castricum. (Rush, Waterland  bestonden toen nog niet )

In de zomer van 1976 werd voor het eerst ingeschreven voor de competitie 1976-1977. Ingeschreven werd onder de naam RCDH die ook in de Statuten werd vastgelegd. Volgens overlevering kwam deze naam bij  de vader van Tom Jetses, speler van het eerste uur, vandaan.

In de zomer van 1976 was er overleg met het bestuur van de “Vikingen” om te regelen dat het mogelijk was om de kantine van de Vikingen te gebruiken na de trainingen. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot. Daar werd toen ook vergaderd door het bestuur en de technische commissie.

Er was overleg met Sport en Jeugdzaken van de Gemeente, met dhr Brinkman over de algemene inhoudelijke zaken en met dhr  Van der Reep over de uitvoeringsaangelegenheden t.a.v. het veld.

Realiseren van een eigen kantine en veldverlichting waren nog niet aan de orde i.v.m. de financiële situatie van de club. De lichten van een auto deden soms dienst om de trainingarbeid “bij te lichten”.

De kledingkeuze was al bij een vorige werkcommisie-vergadering d.d.  30 oktober 1975 vastgesteld: een rood/geel horizontaal gestreept shirt , een rode broek en ook rood/gele kousen met horizontale strepen.

De Club was opgericht, de strikt noodzakelijke rugbykennis was opgedaan, de minimaal benodigde faciliteiten waren beschikbaar: het spel kon beginnen. De derde helft werd niet vergeten: het drinken van bier was al in ander verband geoefend, aan het kunnen zingen van Rugbyliederen werd hard gewerkt.