Gedragscode

In de rugbysport zijn de normen en waarden erg belangrijk. Rugbyen doe je omdat je het leuk vindt, maar met elkaar moeten we zorgen dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere spelers in je team en zelfs ook voor de tegenstanders. Je helpt elkaar in het veld en hebt respect voor de scheidsrechter. Ook van de coaches en begeleiding wordt verwacht dat ze zich netjes gedragen langs het veld.

Rugby Nederland wil actief bijdragen aan de bewustwording van de normen en waarden bij spelers, coaches, trainers, supporters, ouders en verzorgers. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels die door bestuur en commissies actief worden gehanteerd. Vooral de coaches, trainers, ouders en verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Ook hebben de senioren spelers binnen de rugbyclub een duidelijke voorbeeldfunctie.

De gedragregels zijn vastgelegd in een document gedragscode.

Ook Rugby Club Den Helder conformeert zich aan deze code! Deze gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers bij rugby verenigingen (trainers, jeugdleden, senioren, dames, ouders/begeleiders, enz.). Voor iedereen een belangrijk document om te lezen!

Download en lees deze code hier: